overlay

Hedeflerimiz - Kurumsal Amacımız

AMAÇ: Evde sağlık hizmetleri kapsamına giren hastaların ev ortamında tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanması, hasta ve yakınlarına sosyal ,psikolojik vb. destek verilmesi amaçlanır.


KAPSAM:
Evde sağlık hizmetleri;

Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,

KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı )vb. solunum sistemi hastalarına,

Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,

İleri derecedeki kas hastalarına,

Fototerapi ihtiyacı olan yenidoğanlara (0–1 aylık) ,

Nörolojik hastalıkları (ALS(Amyotrofiklateral skleroz), CVA (Cerebrovascularaccident)v.b) olan bireylere,

Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalara,

Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri tarafından verilmektedir.


HEDEFLER:

Sağ kalımı artırmak,

Kalıcı sakatlıkları azaltmak,

Fonksiyonel kapasiteyi artırmak,

Hastaların Yaşam kalitesini artırmak,

Sağlıkta Kaliteli Hizmet verilmesini sağlamak

Kendine bakımı iyileştirmek ve bağımlılığı azaltmak

Sağlıkla ilişkili harcamaları azaltmak.